Coach, utbildare, rådgivare

Här nedan ser du några exempel på uppdrag där jag arbetat som utbildare.

Företag: Augur – ett marknadsanalysföretag specialiserat på kvalitativ analys.
Kursinnehåll: Vässa slutrapporter så att de blir ett ännu tydligare säljargument för framtida kunder.

Företag: Banverket – numera en del av Trafikverket.
Kursinnehåll: Coacha projektledaren i hans kommunikation med projektet externa intressenter för att ge projektet arbetsro och förmedla förtroende för projektledningen och projektets framtida framgång.

Företag: Skanska Teknik – teknikspecialister inom kvalitet och effektivisering av byggprocessen.
Kursinnehåll: Ett seminarium i användartestning av användargränssnitt. Skanska Tekniks personal utvecklade en onlinehjälp (HTMLhelp-plattform) och behövde hjälp att komma vidare för att kunna göra verktyget riktigt användbart och effektivt för slutanvändarna.

Företag: Skanska IT Solutions – Skanskas interna IT-specialister.
Kursinnehåll: Skrivkurs för att projektrapporterna ska bli effektivare och tydligare.

Företag: Tankebolaget – ett mjukvaruföretag med kunder främst bland stora telekomoperatörer.
Kursinnehåll: Skrivkurs i grundläggande tekniker och praxis för teknikskribenter för att Tankebolagets anställda skulle kunna leverera en högre kvalitet på den dokumentation som ingick i deras olika roller.

Företag: Stockholms universitet, Södertörns högskola
Kursinnehåll: Kurser i retorik, praktiskt skrivande och grundläggande kommunikation.

 

 

Leave a Reply