Teknikskribent

Här nedan ser du några exempel på uppdrag där jag arbetat som teknikskribent.

Företag: Raintree – Ett mjukvaruföretag som säljer CRM-system till hälsovårdssektorn i USA.
Roll: Teknikskribent

Som teknikskribent hade jag ett brett arbetsområde på ett litet företag med växtvärk. Det var allt ifrån att korrläsa på engelska till att agera rådgivare i PR-frågor. Dessutom jobbade jag med användbarhetstestning, mallformattering, HTML-kodning, versionshantering.

Raintree är ett estniskt mjukvaruföretag som levererar ett avancerat kundhanteringssystem till den amerikanska hälsovårdsmarknaden.

Myndighet: Banverket – Numera en del av Trafikverket.
Roll: Teknikskribent, ledare för en delredaktion

Banverket reviderade och EU-anpassade sitt säkerhetsregelverk. Det tidigare regelverket var en snårskog som byggts på under åren. Mycket av kunskapen var inte dokumenterad.

Jag arbetade med att planera, strukturera och formulera regeltext, parallellt med ett stort arbete att intervjua järnvägsspecialister. Jag hjälpte projektledaren i arbetet med externinformation, jag skrev artiklar för projekttidningen, jag samordnade skrivprocessen och agerade rådgivare åt projektledningen.

Företag: ABB Robotics – Ett industriföretag specialiserat på automationsteknologi.
Roll: Teknikskribent

ABB Robotics utvecklade ett nytt användargränssnitt för en industrirobot. Dokumentationen sågs som en del av användargränssnittet. Dokumentationen skulle vara lättnavigerad, hjälptexterna skulle vara snabblästa och lättbegripliga och instuderingsmaterialet skulle locka till självstudier.

Ett av delprojekten var en onlinehjälp som skulle möta höga krav på användarvänlighet och läsbarhet. Ett annat delprojekt var ett utbildningsmaterial för robotprogrammering, detta tog jag fram från ax till limpa. Jag arbetade huvudsakligen i FrameMaker+SGML för dokumentationen och i Word för utbildningsmaterialet. Dokumentationen skrevs i XML-format och jag var även med om att ta fram DTD:erna för projektets dokumentation.

Leave a Reply