Utbildning

Exempel: Ett företag gör marknadsundersökningar åt sina kundföretag. Undersökningarnas resultat ligger till grund för rapporten som de levererar till kundföretaget. Deras rapporter håller mycket hög kvalitet och är mycket förtroendeingivande, och nu vill de höja nivån på rapporterna ännu mer.

Genomgången av rapporterna visade att texterna var mycket noggrant skrivna, men skribenterna berättade att deras kunder ofta frågade efter mer. Rapporterna ingav så starkt förtroende att kunderna frågade vad deras nästa steg borde vara.

Med detta som grund köpte företaget in en kurs med uppföljande träning av skribenterna. De ville våga mer och låta rapporterna beskriva ännu tydligare en eller flera möjliga vägar framåt för kundföretagen. Rapporterna var så förtroendeingivande att kunderna efterfrågade deras åsikter.

De nya rapporterna innebar ett ökat mervärde för kundföretagen och blev på så sätt ett ytterligare säljargument.

Du märker att du har utvecklats när du lyckats med något idag som du hade svårt för igår. Den utvecklingen går mycket fortare om du tar vara på dina egna erfarenheter och lär dig av dem.

Jag utgår alltid från dina texter och dina förutsättningar när jag hjälper dig att utvecklas. Tillsammans använder vi dina erfarenheter för att du ska kunna skriva effektivare texter både snabbare och lättare. Du når dina mål snabbare och lättare och det blir tydligare för dig själv att du har blivit bättre.

En utbildning kan se ut på många sätt. En kort och intensiv kurs tillsammans med dina kollegor. Eller en regelbunden coachning på tu man hand. Ett kortare seminarium för att samordna skrivandet och sedan regelbunden uppföljning. Eller en regelbundet återkommande serie av en- eller flerdagskurser.

Det viktigaste är att du utvecklas och lyckas i morgon med det som är svårt idag.

Leave a Reply