Klarspråk

Exempel: Ett företag inom tjänstepensionsförsäkring hade många kunder och varje standardiserat brev som skickades ut gick till tusentals mottagare. Breven var för många av deras kunder den vanligaste och mest tongivande kontakten med företaget. Inte reklamkampanjer eller hemsidan.

Därför var det extra viktigt att breven var tydliga, begripliga och enkla. De hade redan erfarenheter av hur många timmar de måste arbeta extra i telefon för att svara på frågor om de skickat ut ett brev där det uppstått frågor hos tusentals kunder.

Breven togs fram i tätt samarbete mellan skribenten, juristen och försäkringsexperten. Varje brev var viktigt och alla brev räknades.

När du läser en text så bestämmer du dig snabbt för om du har förtroende för texten och den som skickat den till dig. Om texten säger det den ska säga på ett tydligt, enkelt och begripligt sätt, så kommer du att känna förtroende för texten och det den säger.

Ett brev från en myndighet är ett exempel. Det skickas ut till väldigt många mottagare, och om texten är tydlig, enkel och begriplig, så kommer mottagarna att förstå vad de behöver göra och de kommer att lita på att det som står i brevet stämmer. Om brevet däremot är svårbegripligt, komplicerat och tvetydigt, då dyker det upp frågor och då, i bästa fall, ringer väldigt många till myndigheten och frågar vad brevet faktiskt innebär. Och det blir dyrt i längden.

Samma sak gäller för texter på en webbplats. Det är mycket bättre att se till att texterna är tydliga, enkla och begripliga från början. Och första steget är att be om hjälp.

Jag granskar och redigerar texter så att de blir tydliga, enkla och begripliga. Jag skriver texter som är tydliga, enkla och begripliga.

Leave a Reply