Tidigare erfarenheter

Mina tidigare erfarenheter har jag valt att dela upp tematiskt för att du ska kunna få en snabb överblick över vad jag har för erfarenheter från ett visst område. Det innebär att samma uppdrag eller anställning kan dyka upp på flera områden, men det betyder bara att jag inom ramen för samma uppdrag eller anställning har gjort flera saker.

Leave a Reply