Mina områden

Det är alltid mottagaren och budskapet som står i centrum. Det spelar ingen roll om det är tekniska manualer eller myndighetsrapporter eller webbplatser. Grunden i all kommunikation är densamma, men varje område ställer sina särskilda krav.

När jag arbetar med teknikinformation mäter jag hur bra texten fungerar genom att se hur väl instruktionerna hjälper användaren att göra det han vill.

När jag tar fram klarspråk mäter jag ofta textens begriplighet och hur mycket av handläggarnas tid som det begripliga brevet sparade.

När jag håller utbildningar mäter jag hur mycket studenten har utvecklats i sin förmåga.

De olika områdena betonar olika delar, men grunden i all kommunikation är alltid densamma.

Leave a Reply